Algemene voorwaarden

Deze 'Algemene Voorwaarden' zijn van toepassing op de relatie tussen Bakkerij Henk Post Middelstum en de Klanten.

Bakkerij Henk Post Middelstum maakt gebruik van een bestelplatform voorzien door unipage.be

1. Definities

Bestelling: een bestelling van de Klant via het Platform bij het Restaurant van het door de Klant geselecteerde Aanbod.

Aanbod: het product –en dienstenaanbod van Bakkerij Henk Post Middelstum dat door de Klant via het Platform bij het Restaurant kan worden besteld.

Restaurant: een bedrijf dat maaltijden, dranken en aanverwante artikelen bereidt en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van Overeenkomsten het Platform gebruikt.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Klant en het Restaurant met betrekking tot een Bestelling en de bezorging of het afhalen van de Bestelling.

Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door Bakkerij Henk Post Middelstum worden aangeboden aan de Klant, onder meer het voorzien van het productaanbod (maaltijden, bijgerechten, opties en dranken), bereiden van de maaltijd en bezorging aan huis.

Platform: de website(s), apps, tools en andere apparaten van unipage.be en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.

Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Bestelling plaats via het Platform.

Bakkerij Henk Post Middelstum: BAKKERIJ HENK POST handelend onder naam Bakkerij Henk Post Middelstum (BTW: 818836842 B01) handelend voor zichzelf en namens elke rechtspersoon of persoon die direct of indirect, controleert, wordt gecontroleerd door of onder de gemeenschappelijke controle valt van BAKKERIJ HENK POST.

2. Identiteit

  • BAKKERIJ HENK POST handelend onder de naam ‘Bakkerij Henk Post Middelstum’
  • BTW: 818836842 B01
  • Email: [email protected]
  • Adres: Burchtstraat 44 9991AB Middelstum
  • Telefoon: 0595 552970

3. Toepasselijkheid

De Klant gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met het Restaurant aan voor de levering van het door de Klant geselecteerde Aanbod. De Klant is gebonden aan de Bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door het restaurant.

4. De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop 'Nu kopen' tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Platform.

Na ontvangst van de Bestelling, zal unipage.be de Bestelling elektronisch aan de Klant bevestigen.

De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Bakkerij Henk Post Middelstum te melden.

In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Klant na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling) bereikbaar te zijn voor Bakkerij Henk Post Middelstum.

Indien de Klant kiest voor bezorging van de Bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Klant aangegeven bezorgadres om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.

Indien de Klant kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van het Restaurant, die in de bevestigingsmail, tekstbericht of op de website van Bakkerij Henk Post Middelstum is weergegeven.

Bij aflevering van de Bestelling kan het Restaurant vragen om identificatie als de Bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Als de Klant zich niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen, weigert het Restaurant de betreffende producten aan de klant te leveren. In dit geval kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht

De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. De koper dient de geleverde goederen onmiddellijk na te zien. Eventuele klachten moeten onmiddellijk na ontvangst worden overgemaakt.

unipage.be aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

5. Ontbinding van de overeenkomst

In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Klant geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de Klant bij Bakkerij Henk Post Middelstum worden geannuleerd. Annulering van de Bestelling door de Klant bij het Restaurant is slechts mogelijk indien het Restaurant expliciet aangeeft dat Annulering van de Bestelling door de Klant mogelijk is.

Het Restaurant heeft het recht de Bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het Aanbod niet meer beschikbaar is, de Klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.

Indien de Klant een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan Bakkerij Henk Post Middelstum besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Klant te weigeren.

6. Betaling

Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden, is de Klant verplicht om het Restaurant te betalen voor de Bestelling. Door de Klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform of door betaling aan het Restaurant aan de deur of op de afhaallocatie.

Het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.

Het Restaurant heeft verschillende betaalpartners geautoriseerd om namens het Restaurant de online betaling van de Klant in ontvangst te nemen.